سفارش تبلیغ
صبا

عشق

صفحه خانگی پارسی یار درباره

از پشت کوه...

    نظر

آری از پشت کوه آمده ام...

چه میدانستم؟!...

اینور کوه...

باید برای ثروت حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد؟!

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد؟!

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند؟!

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم...

میگویند:از پشت کوه آمده!!!

ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم،

وتنها دغدغه ام:

سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد،

تا اینور کوه باشم و گرگ!!!!!....

 


چو بغضی

    نظر

چو بغضی کهنه در غربت اسیرم
چو اهی کز صدای خفته سیرم
من اینجا مانده ام تنها خدایا
همین روزاس که در غربت بمیرم
ببین اینجا پرنده رو زمینه
یه عمره خواب پروازو میبینه
در اینجا پشت هر اهوی معصوم
ببین گرگی نشسته در کمینه
در اینجا باید از خوبان جدا بود
مث شبنم غریبی بی صدا بود
در اینجا زندگی تلخه خدایا
چقدر سخته غریبی اشنا بود 
در اینجا قلب صاف و صادقی نیست
میان گریه هاشان هق هقی نیست
در این دنیای تلخ بی مروت
دریغا ای دریغا عاشقی نیست!

نام تو را اورده ام

    نظر

نام تو را اورده ام دارم عبادت میکنم

گرد نگاهت گشته ام دارم زیارت میکنم

دستت به دست دیگری از این گذشته کار من

اما نمی دانم چرا دارم حسادت میکنم

گفتی دلم رابعد از این دست کس دیگر دهم

شاید توبا خود گفته ای دارم اطاعت میکنم

من عاشق چشم تو ام تومبتلای دیگری

دارم به تقدیر خودم چندیست عادت میکنم

تو التماس می کنی جوری فراموشت کنم

با التماس اما تو را به خانه دعوت میکنم

گفتی محبت کن برو باشد خداحافظ ولی

رفتم که تو باور کنی دارم محبت می کنم

umm20tt34v5deizf9d.jpg


وقتی رفتم

    نظر
هیچکی از رفتن من غصه نخورد
هیچکی با موندن من شاد نشد
وقتی رفتم کسی قلبش نگرفت
بغض هیچ آدمی فریاد نشد

وقتی رفتم کسی غصش نگرفت
وقتی رفتم کسی بدرقم نکرد
دل من میخواست تلافی بکنه
پس چشه هیچ کسی عاشقم نکرد


وقتی رفتم نه که بارون نگرفت
هوا صاف و خیلی هم آفتابی بود
اگه شب میرفتم و خورشید نبود
آسمون خوب میدونم مهتابی بود

دم رفتن کسی گفت سفر بخیر
که واسم غریب و نا شناخته بود
اما اون وقتی رسید که قلب من
همه آرزوهاشو باخته بود

چهره هیچ کسی پژمرده نبود
گلا اما همه پژمرده بودن
کسائیکه واسشون مهم بودم
همه شاید یه جوری مرده بودن

وقتی رفتم کسی غصش نگرفت
وقتی رفتم کسی بدرقم نکرد
دل من میخواست تلافی بکنه
پس چشه هیچ کسی عاشقم نکرد